За нас

Ние сме Пиксел Дрийм и този сайт ни помага за развитието на бизнеса ни.

Вашата цел вероятно е същата                               

Нашите договори с Вас

Обръщаме сериозно внимание на това да защитим важната за бизнеса ви информация.

Например, ние: Когато инсталираме Гугъл Аналитикс, за да можете да следите посещенията в сайта си, го правим чрез лично ваш профил. По този начин никой освен вас няма да има достъп до анализите, освен ако вие изрично не решите да ни предоставите такъв по повод друга наша услуга като СЕО оптимицация или Адуърдс реклама.

Създаваме имейл адрес от типа contact@domain.com и пренасочваме писмата към пощенската услуга, с която сте свикнали да работите до момента като abv например, но го правим по такъв начин, че да не бъдат съхранявани копия от писмата на междинния имейл сървър, като по този начин осигуряваме неприкосновеността на фирмената ви кореспонденция.

След приключването на сайта ви обясняваме как да промените всички пароли, до които сме имали достъп по повод на работата ни, като паролите за управление на DNS зоните на домейна ви, достъпа до хостинг акаунта ви и др. В случай че в бъдеще те отново ни потрябват по повод друга наша услуга, която ползвате /като техническа поддръжка например/, Вие ни предоставяте необходимите за това пароли.

Също така ние не поставяме логото си на сайта ви. Никой от клиентите ви не се интересува от това кой ви е правил сайта и не смятаме за коректно да рекламираме услугите си чрез чужд сайт като вашия.